STØTT UNGDOMMEN

Støtt ungdommen på følgende måter:

Send ønsket beløp til Napern på Vipps.
Vårt vippsnummer er:

#115209

Overfør penger til vår konto.
Vårt kontonummer er:

2500 24 45339

Merk beløpet med «støtt ungdommen», og summen vil gå til vårt Stasbudsjett!