Hvem er Vi?

Napern1916

Napern1916 er et ungdomshus som er åpent fra 17. mai det året du begynner på ungdomsskolen, til og med 18 år. Her kan du henge med venner, lage mat og drive med alle slags aktiviteter! Det er ungdommen som bestemmer hva slags aktiviteter vi skal ha, hva slags mat vi skal spise og hva slags musikk vi hører på. De voksne på Napern er der for å prate eller hjelpe til med aktiviteter.
Ungdomshuset har åpent mandager kl. 15:00-19:00, onsdager kl. 13:00-21:00 og torsdager kl. 17:00-21:00.
Hver dag serveres mat- helt gratis. Er du interessert i å lage mat, kan du være med på å bestemme hva som serveres ved å være med i matgruppa.
Vil du synge en sang, plante en blomst, eller lappe en g-streng så får du også gjort det her. Du kan game, bygge en pc, lage en film og ellers være akkurat den du er.
Her er det voksne som er her kun for å være der når du trenger dem. Vil du prate med oss, hører vi på deg.

Frilynt - Napern

Ungdomshuset Napern1916 driftes av Frilynt Norge for Sandefjord kommune.

Frilynt Norge, stiftet i 1965, er Norges største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne. Vi har cirka 18 500 medlemmer i 200 teatergrupper, revylag, ungdomslag og kulturforeninger over hele landet. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.

Våre verdier

I vårt arbeid med ungdommer er det viktig å vise hva de kan gjøre uten å fortelle dem hva de ikke skal gjøre. Vi ønsker å skape en god relasjonsbyggeplass. Dette gjør vi ved å være gode rollemodeller, og trygge voksne. 

VÅR HISTORIE

Naperns historie fra den spede start i 2015

Året startet igjen med litt koronautfordringer, men vi gjennomførte mange besøk fra artister og konserter i peisstua. Møte med folk utenfra er i fokus og taes godt imot av ungdommene.

Det arrangeres flere bruktmarkeder og vi arrangerer eventer som strikkekafè, paintball i gata og holder åpent under besøket til Sian. Vi avholder overnatting for gamerne som er populært og vi arrangerer klipp/fadingdag hvor vi får presentert huset for flere grupperinger i ungdomsmiljøene. Huset er fullt.

Nytt av året er Listeningparty for ungdom som utgir låtene sine der det inviteres til en lytteseanse for de nærmeste for å introdusere låta.

Gjennom sommerferieukene valgte vi å ha en ansatt på jobb for å fange opp ungdom i bymiljøet. Dette var svært effektivt, noe som har preget huset i høsthalvåret. Vi erfarer sårbarheten ved å møte ungdom ute og vi er glad for at politikere og administrasjon i kommunen nå ser på løsninger som skal bedre den helhetlige planen og Trygge voksne-prosjektet.

Sommeren er også i år dekket av Gjensidigestiftelsen for å kunne gjennomføre Ugang-prosjektet nok en gang.

Vi hadde også med oss 10 Napere til sommercampen som Frilynt arrangerer i Arendal, noe som var svært populært. Midler her ble dekket blandt annet av flere aktører fra losjer og organisasjoner.

Høstens kickoff  var som tradisjonen tro Skumparty og 145 ungdom deltok. NM i pølsespising, brannøvelse med konkurranser, Farmenchallenge, ChubbyBunny, Halloweendisko, Lammejam og GlobaleNapern er også vellykkede arrangementer.

I romjula var det åpent 4.og 5.juledag, noe som ble godt mottatt.

Dessverre ble det slik at smittesituasjonen i Norge økte kraftig, og regjeringen kom den 03.01.2021 med nye kraftige tiltak/restriksjoner. Dette medførte at flere av de ansatte ble permittert med virkning fra den 08.01.2021, og nedstengingen ble forlenget.

Vi har jobbet mye med hvordan vi skulle kunne opprettholde et tilbud til målgruppen selv om huset som åpen møteplass ville være stengt.

I denne forbindelse har vi vært i kontakt med flere andre aktører, blant annet Ungdommens kulturhus i Sarpsborg, for å få innspill på hvordan man best kan etablere Napern som også en digital møteplass på kommunikasjonsapplikasjonen “Discord”.

Eksempler på aktivitet i den andre perioden Ungdomshuset Napen1916  var stengt:

  • I desember fikk vi innvilget et betydelig beløp til en oppgradering av huset fra Gjensidigestiftelsen. Vi sendte ut beskjed om dette til våre ungdommer via sosiale medier, og ba brukergruppen om forslag og ideer til hva huset skulle inneholde og hvordan de ønsket det skulle se ut etter en oppgradering. Oppgraderingen ble så iverksatt i starten av 2021, og der det har vært mulig å ha med seg enkelt ungdom, da innenfor gjeldene smittevernstiltak, har dette vært gjort. Enkelt ungdommer har derfor vært med å legge gulv, snekret og malt, og vi har et eget tegneprosjekt for å dekorere trappen opp til 2. etg. gående med enkelt ungdom. Med unntak av elektriker- og rørleggerarbeid, så har ungdomshusets ansatte selv utført arbeidet.

  • Naperns studio- og musikkproduksjon har hatt høy aktivitet gjennom hele nedstengningen, og det har i denne perioden blitt produsert et titalls låter helt fra idé til ferdig utgivelse. Disse publiseres nå påSpotify og YouTube, og vi har levert bidrag til årets SPEIL.

  • Flere av Naperns ansatte har i denne perioden også vært “ute der ungdommene er” for åtreffe/oppsøke ungdom i vår målgruppe. Denne oppsøkende virksomheten har hatt til hensikt åaktivt oppsøke kjente områder og samlingsplasser for ungdom, da i samråd med lokalt forebyggende politi. Vi har derfor hatt “fotpatruljer” i sentrumsgatene, ved Hvaltorvet, McDonalds, Søeberg undergangen og i Skateparken. I tillegg har vi vært på ungdomsskolene Ranvik, Bugården, Varden og Breidablikk.

  • Det var i perioden stor aktivitet i forhold til produksjon av Naperns egen podcast – Napernpodden. Det kom på plass en helt ny redaksjon, og det ble lansert flere nye episoder med temaet engasjement, rollemodell og det å bry seg. Her er det mange sterke historier om det å være ung og det å vokse opp i Sandefjord.

  • Napern har jevnlig hatt kontakt med 20 – 30 av våre ungdommer på sosiale medier, Chat, SMS og telefon. De aller fleste responderer med at de har det greit og er ved godt mot, men enkelte trenger relativt mye oppfølging da de har det veldig tungt og sliter.

  • “Ta det piano”- prosjektet har blitt startet og har som målsetting å jobbe mot psykisk uhelse. Prosjektet har så langt engasjert 8 – 10 ungdom, der man har møttes fysisk når dette har vært mulig.

  • Det ble også etablert et samarbeid med RacingTeam Marit Strømøy.

  • Vi inngikk også et samarbeid med Odd Fellow Loge 15 Kongshaug, Sandefjord. Guttane skal bidra i hele prosessen rundt Njuten-prosjektet. 
I mars måned kom koronapandemien (covid-19) til Norge, noe som gjorde at alle landets fritidsklubber og ungdomshus måtte være stengt i en periode.

Ungdomshuset Napern1916 holdt på denne bakgrunn stengt i perioden 20.03.2020 – 17.08.2020. Flere av de ansatte ble permitterte, men vi opprettholdt også noe aktivitet for noen av ungdommene. Dette var aktiviteter som studio og produksjon av musikk og videoer, samt rene digitale tiltak som podcast og Kahoot konkurranser. Vi holdt i denne perioden også kontakt med flere av våre ungdommer ved hjelp av SMS, telefon og sosiale medier for øvrig.

Den 18.08.2020 åpnet Napern1916 igjen dørene. Etter gjenåpningen “eksploderte” besøkstallene og ungdomshuset hadde et gjennomsnittlig besøk på 102 ungdom pr. åpningsdag. Den daglige driften av Napern bar sterkt preg av koronasitasjonen og smittevernstiltak, da spesielt i fht. hvilke aktiviteter og arrangementer som forsvarlig kunne gjennomføres.

Etter en voldsom økning av koronasmitte i Norge november måned, ble det etter en risikovurdering besluttet å stenge Napern igjen den 09.11.2020, da for en 14 dagers periode til å begynne med. Denne måneden ble det mye frem og tilbake i forhold til åpning eller fortsatt stengning av ungdomshuset, og på teammøte den 14.12.2020, ble det besluttet at ungdomshuset foreløpig holdt stengt til den 06.01.2021.

Epleprosjektet ble evaluert til å være så engasjerende at vi søkte midler hos folkehelsekoordinatoren i Sandefjord kommune og fikk positivt svar på søknaden om å gå til innkjøp av en eplepresse. Januar hadde vi et fruktbart møte med ledelsen og vekterne på Hvaltorvet, og ble enige om å ha tettere dialog og samarbeid om de som vandrer.
Vi fikk oppleve VR-briller på Dreamport og har siden hatt en super dialog og får bruke stedet etter avtale.

I vinterferien arrangerte vi en tur til Larvik skatehall i påvente av vår egen(?)
Samarbeidet med barneskolene enda tettere. Vi holdt foredrag på årsmøte til Nasjonalforeningen for folkehelse og for dementforeningen. Vi hadde også med oss en sangerinne fra vår egen «stall», som et resultat av satsing på band og studio.

I kjølvannet av Konsertrevyen desember 2018 ble det oppfordret til å lage en ny konsert og vi søkte sporenstreks etter flere midler fra Helsedirektoratet. Vi fikk bevilget midler og “Skapern på Napern” ble til. Lions herrene i Sandefjord tok på seg ansvaret for å selge ut Hjertnes Kulturhus allerede 28. mai 2019, noe de også gjorde, og vi hadde 2,5 timer full pakke med egne artister og Hanne Krogh i spissen, der vi også fikk vist hvilke andre aktiviteter vi har på Napern i foajeen. NRK kom og sendte direkte i forkant av konserten. Vi bestemte der og da at vi bestilte ny dato for 2020! Isteen vår «Nìcebreaker» fikk en arvtaker, og samarbeidet med Fjordfolk fortsatte, da med et eget smakspanel med ungdommen selv.

Denne gangen fikk vi laget en ny drikk, men da en sunn brus! Denne har navnet «Leksedrikk – for de kunnskapstørste» og har allerede solgt stort, blant annet på Varden Ungdomsskole og Meny Indre Havn. «Njutn» eplejuice klarte å produsere 300 liter, men pga. tekniske problemer med kork/flasker, måtte vi destruere mesteparten.

Med 134 på kickoff´ en vår, med skumparty i gata var høsten bare å rulle videre i kjent stil og snittet på besøk økte.

NRK tok kontakt og ville lage en egen sending direkte fra Napern i programserien «Norge Nå», og 27.november ble vi rikskjendiser. Vi hadde over 100 ungdom innom den dagen og NRK crewet var helt satt ut av positiviteten og engasjementet blant ansatte, frivillige og ungdommene.
Dette er også høsten der politikere, flere losjer og skoler tok kontakt å ville høre om Napern. I tillegg har vi etablert samarbeid med STIF basket, Brasiliansk jiu-jitsu v/Ronny Jevnaker. Elever fra ungdomsskolene vil skrive om Napern og det er stadig intervjuer. Vi er også involvert i barnevernssaker og har jevnlig kontakt med forebygger i politiet om enkeltindivider.

Vi er i tett dialog med NAV leder, og samarbeider om å se på løsninger for et mulighetenes hus i Sperrekvartalet.

Frilynt gikk i 2017 i dialog med ungdomsgruppa i Politiet og ruskonsulent ved Sosialmedisinsk senter om muligheten for å opprette et musikk- og teaterprosjekt. Prosjektet skulle rettes mot de som er interessert i å jobbe med sceniske utrykk, men allikevel faller utenfor tilbudene som allerede finnes i Sandefjord. Gjennom finansiering fra Helsedirektoratet, Musikkutstyrsordningen og Sparebankstiftelsen startet Frilynt musikk- og teaterprosjektet i januar 2018 med over 40 deltakere så langt. Ved å knytte de allerede etablerte faste aktivitetene som mat, musikk, søm og dans har Napern1916 blitt et fyrverkeri av et kreativt ungdomskulturhus.

Våren 2018 var en ubetinget suksess og flere ungdom benyttet seg av tilbudene, og «praten» om at Napern er et ok sted å være for ungdom gikk stadig igjen.  

Flere voksne/foreldre ble stadig overrasket over hvor fint ungdommene hadde det på huset, og tanken om å etablere en eplepresse og lage et «eplekart» fikk se dagens lys. Vi gjorde også et forsøk på å etablere en parsell i Bondens Hage, hvor vi satte poteter og løk, samt noen urter og rabarbra. Lions Hjertnes gjorde her en formidabel jobb, og vi fikk etablert en oase der vi kunne ta med ungdom på befaring for å ha et turmål og en god samtale til og fra, og ikke minst ute på «jordet» vårt.

Vi etablerte også et samarbeid med Sandefjord Fotball, og vi samlet en god del ungdom til kamp og gjorde oss bemerket på Eurosport.

Etter 17.mai, der vi arrangerte disko på Verdensteateret, fikk vi 7.klassingene på besøk, og en periode var vi mellom 80 og 120 tilstede på en onsdag (!)

2017 var året ungdomshusets aktiviteter og tilbud fikk spire og gro. Å fortsette satsningen på mat og musikk, samt rekruttere 7.- klassinger var hovedfokuset for våren. Gjennom god dialog med barneskolene fikk Frilynt tilbakemeldinger fra voksne og ungdommer om hvilke tilbud som var ønsket fra de unge. Det ble bygget et musikkstudio og Lionsdamene involverte seg som frivillige i urtehageprosjekt, søm, kjøkken og kunst. I tillegg inngikk ungdomshuset et samarbeid med lokalbryggeriet Fjordfolk om å utvikle ungdommens egen iste, N’icebreaker som et alternativ til energidrikk. Ungdommene responderte bra på det økte aktivitetsnivået og Frilynt gikk videre med å søke om storbymidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målet var å forsterke ungdomshuset som åpen møteplass gjennom aktiviteter som mat, urtehage og leskedrikkproduksjon samt urbane aktiviteter som skating og scooting. I tillegg til interessen rundt disse aktivitetene ble det åpnet for flere kulturelle aktiviteter som dans, teater, redesign, filmproduksjon og mye mer.

Etter den bråe oppstarten var det tydelig at behovet for tilbudet var svært undervurdert. Huset fylte fort seg med dobbelt så mange ungdommer som først antatt og det ble klart at kapasiteten måtte økes for å kunne tilby et forsvarlig tilbud til målgruppa. Første halvdel av 2016 jobbet ungdomskoordinatorene og generalsekretær i Frilynt på spreng for å klare å holde aktiviteten gående og samtidig jobbe med en løsning på plass- og bemanningskapasiteten. Organisasjonen opplevde dessverre i starten å bli møtt med mangel på løsningsforslag fra kommuneadministrasjonen. I de fleste politiske partiene var det derimot enighet om at noe måtte gjøres og etter en intens periode med politiske møter, brev og søknader innvilget Kultur- og Fritidsutvalget NOK 350.000,- i ekstrabevilgning for resten av 2016.

Frilynt fikk derfor anledning til å ansette to nye ungdomsassistenter i deltidsstillinger høsten 2016. En av disse startet opprinnelig på ungdomshuset som hospitant fra Fønix. For å møte plassmangelen flyttet Frilynts administrasjon til nye lokaler i Uranienborgveien 4. Dermed kunne ungdomshuset disponere hele Napergården, i tillegg til Verdensteateret ved behov. Etter dette kunne endelig ungdomshusets ansatte fokusere 100% på å utvikle aktiviteter og skape et trygt “andre hjem” for ungdommene.

Høsten 2015 ble Jarle Hem og Marius Granholt ansatt i to 50% stillinger som ungdomskoordinatorer. For å kunne tilby full stilling ble de i tillegg ansatt i andre prosjekter i Frilynt. De første ukene ble brukt til å knytte kontakter i kommunal, frivillig og privat sektor og til å få en oversikt over eksisterende ungdomstilbud i kommunen. I november 2015 valgte Frilynt å invitere til flere mindre ungdomsmøter der målet var å kartlegge hva ungdommen selv ønsket av et slikt tilbud. Etter tre møter var besøkstallet allerede over 80 ungdommer per kveld og tilbudet var plutselig i gang. Midlene fra Sandefjord kommune ble hovedsakelig brukt på lønn, mat til ungdommene og til innkjøp av aktivitetsutstyr etter ungdommens ønske.

Ansatte

Jarle Hem
Stasminister, daglig leder
jarle@napern.no
tlf. 971 60 016
Bård Mathias Bonsaksen
Musikkprodusent
Marius Kultorp
Ungdomsarbeider
E-post
tlf. 938 64 726
Daniel Rønning
Stasråd, ungdomsarbeider
daniel@napern.no
tlf. 406 02 553
Laila Hanne Olsen
Ungdomsarbeider, kjøkkenansvarlig
laila@napern.no
tlf. 959 86 512
Kim Thanh Ngo
Ungdomsarbeider, studioansvarlig
kim@napern.no
tlf. 464 61 885

INSTRUKTØRER

Bård Mathias Gidefeldt Bonsaksen
Musikkprodusent
Jørgen Klaastad
Gamingmentor
Vilde Winge
SoMe-instruktør
Nvar Ali
Beatprodusent
Kim Kolstad
Grafittiinstruktør
Kristine Vedvik Henriksen
Podcast-instruktør

frivillige

Tom-Cato Abrahamsen
André Kristiansen Johannessen
Cecilia Gidefeldt
Tron-Christian Berge
Rasmus August Samuelsen
Thea Stenersen
Peter Ask
Jonathan Christoffersen
Ole
Susanne Boysen Eskedal
Belal
Svein Trollsås
Kjell Aage Hem
Lill Hem
May July Benthe Romøren-Hultberg
Ann Mari Bjelland
Tinus Lirvaag
Yngve Trydal
Svein Harald Sataslaatten